Rent-A-Car

Doboj

U dolini, ispod planine Ozren, u zagrljaju reka Bosne i Usore nalazi se veoma raznolik i interesantan grad – Doboj. Kao i čitava regija, i Doboj odlikuje duga i burna istorija, a njegova kultura i negovana tradicija nastaju u susretu i asimilaciji zapadnih i istočnih uticaja, koje ga čine multikulturalnom sredinom velikih raznovrsnosti. Ovde ćete na malom prostoru naći spomenike kulture obeležene jugoslovenskom idejom, ali i crkve, džamije i sinagogu.

Pročitajte više - Doboj

Smeštaji - DobojIzleti/Ekskurzije - Doboj

Rent-A-CarDoboj