Rent-A-Car

Jahorina

Kada bi bilo neophodno birati koja od planina u Republici Srpskoj je najlepša od svih, najposećenija, najbogatijih sadržaja i najgostoljubivija, to bi svakako predstavljalo mučenje za žiri. Pa ipak, sigurno je da bi Jahorina, centralna planina sarajevskog kraja, koja se završava u samom gradu, ušla u uži izbor.

Pročitajte više - Jahorina

Smeštaji - JahorinaIzleti/Ekskurzije - Jahorina

Rent-A-CarJahorina