Rent-A-Car

Mrkonjić grad

Mrkonjić grad smešten je podno planine Lisine, koja svojim vrhovima ne prelazi 1500 metara nadmorske visine, u središtu zatalasane visoravni okružene obroncima Grabeža, Ovčare i Dimitora, kroz koju protiču reke Sana i Pliva. Grad se nalazi na važnoj raskrsnici puteva, i o njegovoj dugoj istoriji svedoče arheološka nalazišta, spomenici i srednjovekovne tvrđave u njegovoj okolini, kao i nekoliko nekropola i brojni stećici. Mrkonjić grad se nalazi 50-ak km južno od Banja Luke, i odavde se možete upustiti i u obilaske drugih gradova u blizini.

Pročitajte više - Mrkonjić grad

Smeštaji - Mrkonjić gradIzleti/Ekskurzije - Mrkonjić grad

Rent-A-CarMrkonjić grad