Rent-A-Car

Centralna Hercegovina

Visoke planine, plahovite, pitke reke i nestvarna jezera deo su centralne Hercegovine, oblasti divlje i gotovo netaknute prirode. Glavni turistički, univerzitetski i administrativni centar ove oblasti je Mostar, „kamena ruža,“ grad podignut u plodonosnoj dolini Neretve. Gornji, severni deo centralne Hercegovine naziva se Visoka Hercegovina, dok se donji, južni, odnosno bliži Jadranskom moru naziva Niskom.

Pročitajte više - Centralna Hercegovina

Smeštaji - Centralna HercegovinaIzleti/Ekskurzije - Centralna Hercegovina

Rent-A-Car Centralna Hercegovina