Rent-A-Car

Istočna Hercegovina

Čitava regija dobija Ova geografska oblast odlikuje se kraškim poljima, potocima, prekrasnim rekama koje se usecaju kroz ova polja. Hercegovina je nekada obuhvatala i delove Crne Gore, Polimlja i Podrinja, kao i Boku Kotorsku, a ime je dobila po tituli ”herceg” što u prevodu sa nemačkog znači vojvoda. Istočna Hercegovina se, pak, prostire od reke Neretve na zapadu do Primorja na juhu. Cela regija udobno je smeštena na teritoriji istočne obale prekrasne Neretve.

Pročitajte više - Istočna Hercegovina

Smeštaji - Istočna HercegovinaIzleti/Ekskurzije - Istočna Hercegovina

Rent-A-Car Istočna Hercegovina