Rent-A-Car

Oblast Foča

Oblast Foča u Bosni i Hercegovini odlikuje se nadmorskim visinama od 400 metara, pa čak do preko 2300 metara nadmorske visine. Čitava oblast je, zahvaljujući svom izvanrednom i uvek napetom i intenzivnom reljefu, bogata mnoštvom reka, jezera i planina. U skladu sa svime već rečenim, regija Foče bitna je po izradi drveta i čitavoj drvnoj industriji budući da poseduje veliko šumsko bogatsvo pa samim tim drvna industrija predstavlja osnovnu granu privede u ovom kraju.

Pročitajte više - Oblast Foča

Smeštaji - Oblast FočaIzleti/Ekskurzije - Oblast Foča

Rent-A-Car Oblast Foča