Rent-A-Car

Oblast Mrkonjić grad

Zatalasana visoravan Mrkonjić grada sa svih strana okružena je planinama i sama leži na nešto manje od 600 metara nadmorske visine. Na oko 50 km južno od Banja Luke naći ćete ovu, odvajkada važnu raskrsnicu puteva u predelu jedinstvenih geografskih karakteristika i u njenom srcu dugom istorijom i kulturom bogat Mrkonjić grad. Izuzetan reljef ove oblasti i fantastičnu panoramu čine planine i obronci Grabeža i Ovčare na severu, preko Čemernice i Lisina na istoku i jugu, sve do Zelenog Dimitora na zapadu, a presecaju je vode nekih od najlepših reka u ovom delu sveta – lekovita Sana, zeleni Vrbas i nadaleko čuvena Pliva.

Pročitajte više - Oblast Mrkonjić grad

Smeštaji - Oblast Mrkonjić gradIzleti/Ekskurzije - Oblast Mrkonjić grad

Rent-A-Car Oblast Mrkonjić grad