Rent-A-Car

Romanija

Centralni deo oblasti Romanija zauzima još jedna bosanska planinska princeza, istoimena Romanija, dok cela oblast pripada Republici Srpskoj i obuhvata opštine Pale, Sokolac i Han Pijesak. Celo podneblje karakteriše izuzetno lepa priroda, bogata flora i fauna sa puno lovačkog potencijala, dok posetioci i istraživači ove oblasti mogu očekivati uživanje u čistom vazduhu, zvucima žubora iz mnogih izvora i potoka, rečica i reka, kao što su reke Kaljina i Bioštica, bogate potočnom i kalifornijskom pastrmkom, lipljanom i mladicom.

Pročitajte više - Romanija

Smeštaji - RomanijaIzleti/Ekskurzije - Romanija

Rent-A-Car Romanija